ออเรเบช (Aurebesh) ตัวอักษรพื้นฐานในเรื่องสตาร์วอรส์

Posted on Updated on

โพสนี้เป็นเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับตัวอักษรที่ใช้ในภาพยนตร์-จักรวาลเรื่องสตาร์วอรส์ เดิมทีแม้ตามท้องเรื่องสตาร์วอรส์นั้นจะมีการกล่าวถึงภาษาต่างๆ มากมาย เช่นภาษาบอชชี, ภาษาจาวาส์, ภาษาฮัตต์ ฯลฯ แต่ที่สร้างเป็นภาพยนตร์จริงๆ นั้นผู้สร้างกลับไม่ได้ลงรายละเอียดด้านภาษาเท่าที่ควร บทสนทนาภาษาต่างๆ ในภาพยนตร์ เป็นเพียงคำพูดมั่วๆ จากสำเนียงภาษาอื่นๆ ที่ทำให้ฟังดูแปลกหูเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายหรือหลักเกณฑ์ทางภาษาแต่อย่างใด แม้แต่ตัวอักษรที่ปรากฏในภาพยนตร์รุ่นแรกสุดยังเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเสียด้วยซ้ำ เพิ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร “ออเรเบช” ในภาพยนตร์ที่ตัดต่อใหม่รุ่นหลังๆ
Read the rest of this entry »

Advertisements

Some Runes Used in “Once Upon A Time” Season 4

Posted on Updated on

So, Queen Elsa has made her appearance in “Once Upon A Time” ABC TV series. And it looks like the production team care enough to include some ancient runes in their properties. Thus I can play my favorite runes deciphering game once again. Let’s take a look at some.
Read the rest of this entry »

ว่าด้วยคำอธิษฐานเข้าพรรษา

Posted on Updated on

ถึงฤดูเข้าพรรษาอีกปีหนึ่ง ก็เป็นเวลาดีที่จะนำ Facebook Note เก่าของผมที่เคยโพสไว้เกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์ในคำอธิษฐานเข้าพรรษา มาเรียบเรียงและโพสไว้อีกทีในบล็อกนี้ อันว่า “คำอธิษฐานเข้าพรรษา” คือคำที่พระสงฆ์จะใช้กล่าวเป็นพิธีการเพื่อแสดงจำนงว่าจะจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งใด คำว่าอธิษฐานในทางพระไม่ได้หมายถึงการขอพร แต่หมายถึงการตั้งใจมั่น (สันสกฤต-อธิษฐาน, บาลี-อธิฏฐาน, มาจาก อธิ+ฐาน) ตั้งมั่นว่าจะอยู่แห่งหนไหนตลอดช่วงพรรษานั้น
Read the rest of this entry »

แปลบทไหว้ครู

Posted on Updated on

“ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา…”
ช่วงนี้ถึงฤดูไหว้ครู ได้ฟังเสียงลูกท่องบทไหว้ครู ก็นึกขึ้นได้ว่าเขียนบทความเกี่ยวกับคำแปลบทไหว้ครูที่เป็นภาษาบาลีหน่อยคงจะดี
Read the rest of this entry »

Runes on King & Queen of Arendelle’s Gravestones

Posted on Updated on

Aside from Deciphering the Runes Book in Disney’s Frozen, I’ve been trying to decipher the runes on King & Queen of Arendelle’s gravestones too. But could not manage to get the good quality picture of that scene until I found this post on reddit. The Korean source has better quality picture than I’ve ever had and that web page also deciphered the runes and reveals the name of King & Queen of Arendelle as Akðar and Iðunn.
Read the rest of this entry »

Deciphering the Runes Book in Disney’s Frozen

Posted on Updated on

Well, I’m currently up to some weird thing like trying to decipher Old Norse text in the Runes Book in Disney’s Frozen film. I have fairly good progress so far though got stuck on some words. Check it out below, any help/correction is appreciated.
Read the rest of this entry »

วินิจฉัยคำสถาปนา ราชินีเอลซ่า

Posted on Updated on

ในภาพยนต์แอนิเมชันเรื่อง Frozen หลังจากที่เอลซ่าได้รับสวมมงกุฎ และได้ถือ ออร์บ กับ คทา หันมาแสดงในที่พิธี ในบทภาพยนต์ภาษาอังกฤษ บิชอปได้กล่าวคำเป็นภาษานอร์สโบราณ(Old Norse)เพื่อสถาปนาราชินีว่า…
Read the rest of this entry »