ออเรเบช (Aurebesh) ตัวอักษรพื้นฐานในเรื่องสตาร์วอรส์

Posted on Updated on

โพสนี้เป็นเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับตัวอักษรที่ใช้ในภาพยนตร์-จักรวาลเรื่องสตาร์วอรส์ เดิมทีแม้ตามท้องเรื่องสตาร์วอรส์นั้นจะมีการกล่าวถึงภาษาต่างๆ มากมาย เช่นภาษาบอชชี, ภาษาจาวาส์, ภาษาฮัตต์ ฯลฯ แต่ที่สร้างเป็นภาพยนตร์จริงๆ นั้นผู้สร้างกลับไม่ได้ลงรายละเอียดด้านภาษาเท่าที่ควร บทสนทนาภาษาต่างๆ ในภาพยนตร์ เป็นเพียงคำพูดมั่วๆ จากสำเนียงภาษาอื่นๆ ที่ทำให้ฟังดูแปลกหูเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายหรือหลักเกณฑ์ทางภาษาแต่อย่างใด แม้แต่ตัวอักษรที่ปรากฏในภาพยนตร์รุ่นแรกสุดยังเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเสียด้วยซ้ำ เพิ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร “ออเรเบช” ในภาพยนตร์ที่ตัดต่อใหม่รุ่นหลังๆ

ที่มาของออเรเบช

ดังที่ได้กล่าวว่าแต่เดิมนั้นผู้สร้าง Star Wars Episode IV (1977) ไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวอักษรที่จะใช้ในภาพยนตร์ จึงมีการใส่ทั้งตัวอักษรละตินและเลขอารบิก(ของโลกเรา) ลงไปในภาพยนตร์ ทั้งที่เป็นกาแล็กซีอันไกลโพ้น ทำให้ขาดความสมจริงไป ต่อมาใน Star Wars Episode VI (1983) เหมือนผู้สร้างจะเริ่มคิดได้ จึงมีการใส่ตัวอักษรแปลกๆ เข้าไปแทนที่จะใช้ภาษาอังกฤษ เช่นในฉากยานโดยสารของเวเดอร์จะเทียบเข้าเดธสตาร์ แต่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นข้อความหรือตัวอักษรที่มีความหมายใดๆ

Vader clearanceต้นแบบของอักษรออเรเบช แต่ในภาพไม่ได้เป็นข้อความที่มีความหมายแต่อย่างใด

 
จนกระทั่งในปี 1994 เมื่อบริษัท West End Games ได้ทำอาร์พีจีบอร์ดเกมสตาร์วอรส์ และได้นำรูปร่างของตัวอักษรที่ปรากฏใน Episode VI มาเรียบเรียงและประดิษฐ์เป็นตัวอักษรสำหรับใช้ในเกมสตาร์วอรส์น้้นๆ แล้วเรียกมันว่าอักษร “ออเรเบช” ซึ่งมาจากอักษรตัวแรกที่ชื่อว่า “ออเรค” กับอักษรตัวที่สองที่ชื่อว่า “เบช” ในทำนองเดียวกับที่ฝรั่งเรียกตัวอักษรว่า “อัลฟาเบต” ซึ่งมาจากอักษรกรีกตัวแรกที่ชื่อว่า “อัลฟา” กับอักษรตัวที่สองที่ชื่อว่า “เบตา” การใช้งานก็เพียงแต่นำตัวอักษรออเรเบชมาใช้แทนตัวอักษรละตินเขียนคำซึ่งยังคงเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา

Aurebeshตารางอักษรออเรเบช

 
แม้ว่าผู้ประดิษฐ์อักษรออเรเบช ที่แท้จริงคือ West End Games แต่ในตอนนั้นได้สร้างผลงานขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Lucasfilm และตามสัญญาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมตกเป็นของ Lucasfilm ด้วย ออเรเบชจึงขึ้นแท่นเป็นตัวอักษรอย่างเป็นทางการของแบรนด์สตาร์วอรส์ไปด้วย ตัวอักษรนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทั้งจากเกมอื่นๆ, นิยาย, การ์ตูน, แฟนานุแฟน จนกระทั่งถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์ Episode I ออเรเบชจึงได้เป็นตัวอักษรแห่งจักรวาลสตาร์วอรส์อย่างสมบูรณ์ ออเรเบชถูกวางให้เป็นอักษรสำหรับภาษาพื้นฐานของกาแลกติก (Galactic Basic) ซึ่งบังเอิญอย่างยิ่งว่ามันเหมือนกันภาษาอังกฤษเลย (เล่นกันง่ายๆ แบบนี้) ดังนั้นจึงไม่ต้องปวดหัวว่าอ่านออเรเบชแล้วจะได้ภาษาอะไร เพราะมันจะได้ภาษาอังกฤษธรรมดาๆ ออกมานั่นแหละ

การใช้ออเรเบชในภาพยนตร์ยุคใหม่

นับตั้งแต่ Episode I (1999) ผู้สร้างภาพยนตร์ก็ใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษรบนอุปกรณ์ประกอบฉากมากขึ้น มีให้เห็นทั้งอักษรออเรเบชหรืออักษรภาษาอื่นๆ แต่บางทีก็เขียนแบบมีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้าง กระท่อนกระแท่นกันไป เรื่อยมาจนในปี 2004 มีการออก DVD ฉบับตัดต่อใหม่ ได้มีการแก้ไขบางฉากที่ใช้ตัวอักษรละตินให้ใช้ตัวอักษรออเรเบชแทน และล่าสุดใน Trailer ของ Star Wars Episode VII The Force Awakens (2015) ก็มีตัวออเรเบชให้เห็นเช่นที่เสื้อชูชีพของนักบิน X-Wing

Aurebesh - Ep1Episode I: ภาพบนจอ R2-D2 ส่งข้อความบอกอะนาคินว่า
ANAKIN
TURN THE SHIP
AROUND AND GO
BACK HOMIE
RIGHT AWAY

Aurebesh replaceEpisode IV: ฉบับตัดต่อใหม่ แผงควบคุม tractor beam บน Death Star
เดิมเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรละตินถูกเปลี่ยนเป็นอักษรออเรเบช

Aurebesh - Ep7Episode VII: ที่เสื้อชูชีพของ Poe Dameron มีเขียนเอาไว้ว่า
PULL TO INFLATE

 
การเขียนออเรเบช

เนื่องจากออเรเบชถูกออกแบบไว้ใช้กับภาษาอังกฤษธรรมดา การเขียนออเรเบชก็เพียงแต่ดูตารางอักษรออเรเบชแล้วก็แทนที่ตัวอักษรละตินสำหรับข้อความใดๆ ในภาษาอังกฤษได้เลย ออเรเบชมีหลักการเกี่ยวกับอักษรตัวเล็ก(small letter), ตัวใหญ่(capital letter) และตัวคู่(digraph) เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือ สำหรับตัวอักษรละตินตัวเล็กให้แทนที่ด้วยตัวอักษรออเรเบชตามที่เห็นในตารางข้างต้นได้โดยตรง ส่วนอักษรละตินตัวใหญ่ให้เขียนแบบกลับซ้ายขวา ส่วนอักษรละตินตัวคู่หมายถึงอักษรละตินที่ปกติจะเขียนสองตัวแต่แสดงถึงเสียงสัทหรือสระเพียงแค่เสียงเดียว เช่น ch, sh, ng, th, ae, oo ฯลฯ เหล่านี้ก็ควรใช้ตัวออเรเบชที่เป็นตัวรวมเพียงตัวเดียว ไม่ได้เขียนแยกเป็นสอง อย่างเช่น th ควรใช้อักษร “thesh” เพียงตัวเดียว ไม่ใช่อักษร “trill”+”herf” ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็นการเขียนออเรเบชตามหลักของตัวเล็ก, ตัวใหญ่ และตัวคู่อย่างครบถ้วน

English words using Latin alphabets English words using Aurebesh alphabets
Qui-Gon Jinn Qui-Gon Jinn
Jedi Master Jedi Master
Anakin Skywalker Anakin Skywalker
Sith Lord Sith Lord
Darth Vader Darth Vader
Power of the Dark Side Power of the Dark Side

อย่างไรก็ตามหลักเกี่ยวกับการใช้ตัวเล็กตัวใหญ่หรือตัวคู่นี้ ไม่ได้เป็นข้อบังคับ เอาเข้าจริงๆ แล้วส่วนมากมักจะละเลยกันด้วยซ้ำ (แม้แต่ในภาพยนตร์) และเขียนออเรเบชเทียบละตินแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ละเลยการใช้ออเรเบชสำหรับตัวอักษรคู่ ละเลยการกลับซ้ายขวา จนเป็นเรื่องธรรมดาไป ไม่ถือว่าผิด

สำหรับคอมพิวเตอร์ก็จะมีฟอนต์ Aurobesh ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต มีทั้งฟรีและไม่ฟรี บางตัวสนับสนุนทั้งตัวเล็ก(ตัวปกติ) ตัวใหญ่(กลับซ้ายขวา) บางตัวมีฟอนต์ตัวเลขให้ด้วย(ซึ่งคล้ายกับเลขอารบิก) ดังนั้นการพิมพ์คำออเรเบชจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพียงแค่โหลดฟอนต์มาติดตั้งแล้วใช้โปรแกรมอย่างเช่น MS Word เขียนข้อความอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์ออเรเบช เป็นอันจบ ส่วนถ้าอยากใช้อักษรสำหรับตัวคู่อันนี้ต้องใช้วิธีหยิบตัวอักษรที่ต้องการออกมาจากโปรแกรม “Character Map” ของ Windows เพราะมันพิมพ์ตรงๆ ทางคีย์บอร์ดไม่ได้

Character Map for Aurebesh
ใช้โปรแกรม Character Map ในการ Copy ตัวอักษรบางตัวที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

 
อ่านเพิ่มเติม
https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_in_Star_Wars
http://starwars.wikia.com/wiki/Aurebesh
http://www.echostation.com/features/aurebesh.htm
http://www.completewermosguide.com/basic.html
http://www.theforce.net/swtc/preq/text.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s