ภาษาบาลี

ว่าด้วยคำอธิษฐานเข้าพรรษา

Posted on Updated on

ถึงฤดูเข้าพรรษาอีกปีหนึ่ง ก็เป็นเวลาดีที่จะนำ Facebook Note เก่าของผมที่เคยโพสไว้เกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์ในคำอธิษฐานเข้าพรรษา มาเรียบเรียงและโพสไว้อีกทีในบล็อกนี้ อันว่า “คำอธิษฐานเข้าพรรษา” คือคำที่พระสงฆ์จะใช้กล่าวเป็นพิธีการเพื่อแสดงจำนงว่าจะจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งใด คำว่าอธิษฐานในทางพระไม่ได้หมายถึงการขอพร แต่หมายถึงการตั้งใจมั่น (สันสกฤต-อธิษฐาน, บาลี-อธิฏฐาน, มาจาก อธิ+ฐาน) ตั้งมั่นว่าจะอยู่แห่งหนไหนตลอดช่วงพรรษานั้น
Read the rest of this entry »

Advertisements

แปลบทไหว้ครู

Posted on Updated on

“ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา…”
ช่วงนี้ถึงฤดูไหว้ครู ได้ฟังเสียงลูกท่องบทไหว้ครู ก็นึกขึ้นได้ว่าเขียนบทความเกี่ยวกับคำแปลบทไหว้ครูที่เป็นภาษาบาลีหน่อยคงจะดี
Read the rest of this entry »